ESST Scientific Committee

ESST Conference Programme Committee

Prof. Dr. Eckhard Flöter


TU Berlin - Fakultät III - Inst. für Le- bensmitteltechn. und/ Sekret. TK-1

10623 Berlin
Straße des 17. Juni 135
Germany

Fax: +49 30 31427557
Web: www.tu-berlin.de/lvt