ESST Scientific Committee

ESST Conference Programme Committee

Dr. Maciej Wojtczak


Politechnika Łódzka Instytut Technologii i Analizy Żywności

90-924 Łódź
ul. B. Stefanowskiego 4/10
Poland

Fax: +48 42 631 32 43
Web: www.snack.p.lodz.pl