Scientific Commitee Members

Mr. Dr.Maciej Wojtczak
Politechnika Łódzka
Instytut Technologii i Analizy Żywności
ul. B. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
POLAND
+48/42 631 34 53